Kędzierzyn-Koźle - informacje


60.021
mieszkańców Kędzierzyna
28.803
mężczyzn
31.218
kobiet

7.531
w wieku przedprodukcyjnym

37.117
w wieku produkcyjnym

15.373
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

189
zawarto małżeństw

423
urodzeń

805
zgonów

-382
przyrost naturalny
miasto Kędzierzyn-Koźle
dochody

301.837.280
wydatki

302.754.080
struktura wydatków Kędzierzyna

363.400
0,120%
Rolnictwo i łowiectwo

28.327.934
9,357%
Transport i łączność

29.129.244
9,621%
Administracja publiczna

17.738
0,006%
Turystyka

17.805.136
5,881%
Gospodarka mieszkaniowa

545.318
0,180%
Działalność usługowa

301.191
0,099%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.176.392
1,379%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.059.420
0,680%
Obsługa długu publicznego

127.866
0,042%
Różne rozliczenia

86.956.704
28,722%
Oświata i wychowanie

1.053.782
0,348%
Ochrona zdrowia

22.160.566
7,320%
Pomoc społeczna

172.347
0,057%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.178.790
1,380%
Edukacyjna opieka wychowawcza

12.753.089
4,212%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.316.327
2,417%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.422.085
4,103%
Kultura fizyczna i sport

72.886.760
24,075%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-06-06 12:47
REKLAMA
pogoda Kędzierzyn-Koźle
17.6°C
wschód słońca: 04:36
zachód słońca: 20:55
Koronawirus
opolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kędzierzynie

kiedy
2023-10-02 18:00
miejsce
DK Chemik, Kędzierzyn Koźle, ul....
wstęp biletowany